Dit reglement heeft tot doel volledige duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop Swaegers Verzekeringen NV de troeven van het “Assurbonus-systeem” integreerde in z’n werking. En van de wederzijdse rechten en plichten die hieruit voortvloeien.

Hoe toe- en uittreden tot het Assurbonus-systeem ?

Klanten met meerdere actieve (premiebetalende) verzekeringscontracten onder beheer bij ons kantoor, kunnen op eenvoudig verzoek en tegen betaling van een eenmalige vergoeding een persoonlijke Assurbonus-kaart verkrijgen via ons kantoor. Ons kantoor registreert de unieke code op de kaart en koppelt deze aan het persoonlijke verzekeringsdossier van de klant.  Zodra de klant de kaart activeert op de website van Assurbonus is het systeem actief.

U kan vrijwillig uittreden uit het Assurbonus-systeem mits aanvaarding van de toepasselijke spelregels van Assurbonus zelf. En zodra u geen actieve verzekeringscontracten meer heeft lopen via ons kantoor, eindigen de voordelen van dit Assurbonus-systeem automatisch en wordt u beschouwd als uitgetreden.

Hoe werkt het ?

Uw persoonlijke Assurbonus-kaart laat u toe om (na registratie op de Assurbonus website) kortingen en voordelen te sparen op uw online aankopen bij aangesloten webshops en deze sommen op een zelfgekozen tijdstip en tegen de dan geldende Assurbonus-voorwaarden te laten uitbetalen op de bankrekening van ons kantoor.

Tegenover klanten met actieve verzekeringscontracten verbindt ons kantoor zich ertoe de ontvangen gelden periodiek door te storten op de door de klant opgegeven persoonlijke bankrekening.  Ons kantoor houdt zich het recht voor om vooraf eventuele openstaande vorderingen te verrekenen en slechts het saldo over te schrijven op de opgegeven bankrekening.  De uitbetaling van dit saldo werkt voor ons kantoor bevrijdend, er kunnen nooit intresten noch andere vergoedingen op verschuldigd zijn.

Tegenover personen zonder actieve verzekeringscontracten heeft Swaegers Verzekeringen NV geen verplichtingen en bijgevolg zullen eventueel ontvangen Assurbonus-stortingen niet worden doorgestort.

Ons kantoor blijft onafhankelijk!

Het Assurbonus-platform staat volledig los van ons kantoor. Swaegers Verzekeringen NV heeft er geen aandelen in, ontvangt er geen inkomsten uit, bekleedt er geen bestuursmandaat en kan op geen enkele wijze de werking van dit platform rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden.

Ons kantoor heeft geen toegang tot de accounts en de detailinformatie omtrent de online aankopen van de Assurbonus-gebruikers.

Wij kunnen op geen enkel ogenblik de goede werking, de continuïteit, de samenstelling van de deelnemende webwinkels, de hoogte van de aangeboden kortingen, of eender welk ander facet van het ASSURBONUS-systeem garanderen of beïnvloeden.

Swaegers Verzekeringen NV aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid in verband met Assurbonus in het algemeen en uw toetreding tot het Assurbonus-systeem in het bijzonder; Ons kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid en de kwaliteit van de online aankopen; noch voor de hoogte, de correctheid, of wijze van toekenning van de Assurbonus-kortingen; noch voor de werking en de continuïteit van Assurbonus. Deze opsomming is louter verduidelijkend en niet limitatief.