U weet waarom u zich verzekert: om de kwalijke gevolgen van schade weg te nemen, of minstens te verzachten.

Maar weet u ook hoe u dat het best doet?
Welke polissen u bij voorkeur afsluit?
En welke andere maatregelen u moet nemen?

Het antwoord op die vragen is niet eenvoudig. In elk bedrijf liggen immers andere risico’s op de loer: wanbetalers, onbetrouwbare leveranciers, een ongevalsgevoelig wagenpark, contracten met strakke deadlines en torenhoge boeteclausules, …

Onze taak als consultant?
U begeleiden in het traject naar geschikte bescherming, op maat van uw bedrijf en uw gezin.
Daarvoor ondernemen we drie acties:

opsomming_website Risicoanalyse
Wat zijn voor uw bedrijf of gezin de belangrijkste risico’s?
Schat u ze juist in?
En kent u hun draagwijdte?

Meer over risico analyse >

opsomming_website Audit
Hebt u de geschikte polissen voor uw risicoprofiel?
En koos u de juiste waarborgen?
Of kampt u met hiaten?

Meer over audit >

opsomming_website Verzekeringsadvies
Welke polis dekt het best uw risico’s af?
En waar betaalt u best helemaal geen premie voor?

Meer over verzekeringsadvies >