Swaegers Verzekeringen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de teksten en beelden op deze website. Desondanks kunnen we geen garantie bieden dat de informatie te allen tijde volledig en correct is. Om dezelfde reden kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website

Copyright

Op al het tekst- & beeldmateriaal en de technische voorzieningen op https://www.swaegersverzekeringen.be/, en overige sites waarover Swaegers Verzekeringen de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan Swaegers Verzekeringen. Niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie. Toestemming kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen via het contactformulier. Vermeld hierin duidelijk welk materiaal u wil gebruiken en voor welke doeleinden.

Swaegers Verzekeringen zal in geen geval toestemming geven voor gebruik van materiaal als dit wordt ingezet voor doeleinden die in strijd zijn met het beleid of de standpunten van Swaegers Verzekeringen, commercieel gebruik of persoonlijk gewin.

Informatie of suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. Materiaal en berichten die Swaegers Verzekeringen naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk. Ze kunnen door Swaegers Verzekeringen vrij gebruikt te worden, zonder dat daar toestemming voor nodig is.