IPID staat voor Insurance Product Information Document.

Wat staat er in het IPID?

Het IPID bevat een overzicht van de volgende zaken:

  • Verzekeringsdekking
  • Uitsluitingen en beperkingen
  • Verplichtingen van de verzekeringnemer
  • Wijze en duur van betaling van premies
  • Looptijd van het verzekeringscontract
  • Hoe het verzekeringscontract beëindigen

IPID consulteren