• Een veilige reis!

  vrijdag 27 juni 2014

  Bron: Euromex – 25/06/2014

  De grote vakantie komt er aan. Tijd voor ontspanning. Voor ons ook de gelegenheid om uw bagage aan te vullen met een wat nuttige tips en informatie.

  Andere regels in het buitenland

  Kijk voor het vertrek naar de verkeersregels en de voertuigeisen in de plaatsen die je bezoekt. Ieder land in Europa houdt er eigen verkeersregels op na, die soms afwijken van de ons bekende. Een interessante site daarvoor is https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_nl.htm

   

  Onderweg : rij ROB

  ROB staat voor Rustig op de Baan.

  Zo kom je minder gestrest ter bestemming en rijd je bovendien milieuvriendelijk en veilig.

  ROB rijden is tijdig schakelen, afremmen op de motor, een constante snelheid aanhouden, de verkeersstroom volgen en anticiperen op wat voor jou gebeurt, voldoende afstand houden en niet onnodig van rijstrook veranderen.

   

  Wat als het misloopt en je betrokken raakt in een ongeval?

  Vul altijd het Europees aanrijdingsformulier in, ook als er politie tussenkomt.

  Dit formulier heeft een belangrijke bewijswaarde, vooral de schets en de kruisjes. Kijk goed na of alles correct is ingevuld voor je ondertekent. Achteraf kan de informatie in de meeste landen niet meer worden tegengesproken.

  Maak zelf foto’s van de posities van de voertuigen, van de schade aan de wagens, van de plaats van het ongeval en van de elementen die het ongeval kunnen verduidelijken (brokstukken, remsporen…) en dit vanuit verschillende invalshoeken.

  Van belang zijn :

  • –  de nummerplaten van alle betrokken voertuigen
  • –  de adressen van de getuigen
  • –  de gegevens van de tegenpartij (check zelf het nummer van de groene kaart en de nummerplaat). Als een trekker met oplegger is betrokken, noteer dan de nummerplaat van het trekkend voertuig. Met de nummerplaat van de oplegger alleen kan niet bewezen worden welk voertuig in het ongeval betrokken was.
  • –  de schets op het formulier. Dit moet heel nauwkeurig weergeven hoe het ongeval is gebeurd. Als de schets niet klopt met de omstandigheden, onderteken dan het formulier niet of vermeld uitdrukkelijk bij de schets dat je niet akkoord bent en vermeld in vakje 14 wat volgens jou de exacte omstandigheden zijn. Dit is enkel nuttig als je met getuigen of foto’s jouw versie kan bevestigen.
  • –  als er discussie is over de juiste ongevalsomstandigheden, dan roep je best de politie. Dit moet sowieso als er gekwetsten zijn. De politie kan in elke lidstaat van de Europese Unie worden opgeroepen met het noodnummer 112.

  Wij wensen u een fijne vakantie!

   


 • Made in Kempen: Swaegers Verzekeringen breidt dienstenaanbod uit

  vrijdag 25 april 2014

  Door Dominique Merckx op 24 april 2014

  SwaegersSwaegers is al 25 jaar gekend als een verzekeringsmakelaar voor ondernemingen. Maar bovenop de traditionele service als makelaar, biedt het kantoor vanaf nu ook advies en dienstverlening aan – los van het beheer van verzekeringspolissen. Koen Druyts: “We verbreden ons aanbod naar consultancy en claimhandling. Dit laatste houdt in dat we voor partijen zoals bedrijven het volledige claimbeheer doen, ook als de polissen niet door ons beheerd worden.”

  „Onze aanpak is nieuw voor de sector. Maar ze sluit perfect aan bij wat ondernemers écht zoeken: gespecialiseerd advies, zonder de verplichting om ook meteen een transfer te doen van alle polissen.”

  “Een onderneming zoekt een dekking – geen polis. En dus is ons uitgangspunt ook niet de polis – wél het risico. Op basis van een analyse van de risico’s gaan we na welke gevaren een bedrijf loopt. Die risico’s inventariseren we volgens onze eigen systematiek en leggen we naast een gespecialiseerde benchmark. Uiteraard bevat die vergelijking informatie over prijzen en polissen. Maar ze gaat veel verder: onze benchmark biedt bedrijven ook inzicht in hun eigen positie. Dat is veel nuttiger als uitgangspunt.”

  “Elk bedrijf loopt andere risico’s. Wij vinden standaardpakketten en polissen dus erg gek. Ze leiden er immers toe dat sommige risico’s onnodig gedekt zijn, en voor andere helemaal geen verzekering aanwezig is. Vooral dat laatste is gevaarlijk natuurlijk. Neem nu cybercriminaliteit. Uit onze analyses leren we keer op keer dat bedrijven een reëel risico lopen. Maar bijna niemand is beschermd! Zo’n hiaten merk je natuurlijk alleen op als je écht gaat graven naar de risico’s van bedrijven,” vult Koen Van Hees aan.

  Swaegers Verzekeringen is al 25 jaar actief, waarvan 14 jaar in Turnhout. Het team van specialisten en schade-experts ontzorgt vooral bedrijven. Zo is de transportsector erg vertegenwoordigd, maar ook productiebedrijven of medische beroepen doen beroep op de expertise van het kantoor. Daarnaast beheert Swaegers Verzekeringen ook de verzekeringsportefeuille van particulieren.

   


 • Verhuis nieuw kantoor

  dinsdag 25 maart 2014

  Wij verhuizen naar ons nieuwe kantoor op 30/04/2014 tem 02/05/2014!

  U kan hiervan hinder ondervinden naar telefonische bereikbaarheid, maar we proberen dit tot een minimum te beperken!

  Vanaf 02/05/2014 zullen wij volledig operationeel zijn in ons nieuw kantoor:
  KEMPENLAAN 29 – 2300 TURNHOUT

  Gelieve daarom ook vanaf 02/05/2014 alle briefwisseling e.d. naar bovenstaand adres toe te zenden. Alle andere contactgegevens blijven behouden.