10-jarige aansprakelijkheid

vrijdag 25 mei 2018

Beste klant, aannemer, bouwrelatie,

Zowel Wet 1 “Peeters-Borsus” als Wet 2 “Peeters-Ducarme” gaan op 1 juli 2018 van start. Waaraan mogen de bouwactoren zich in de aanloop hier naartoe verwachten?

  • Wet 1 schaft de verzekeringswet voor architecten (Wet Laruelle) af en vervangt die door de aannemer, de architect en de ingenieur te verplichten zich (enkel) te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.
  • Wet 2 regelt de verzekeringsverplichting voor aansprakelijkheden die de dienstverleners (waaronder de architect en de ingenieur) naast hun tienjarige aansprakelijkheid kunnen oplopen.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er nieuwe wetgeving zit aan te komen m.b.t. de verzekeringsverplichting in de bouwsector.
Meest opvallend daarbij is dat u vanaf 1 juli 2018 verplicht zal zijn om uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.
Weet echter dat deze wetgeving ook praktische wijzigingen met zich brengt.

Zo zal u als aannemer voor de residentiële projecten waarvan de bouwvergunning na 1 juli 2018 bekomen werd, een attest moeten voorleggen dat bewijst dat u uw tienjarige aansprakelijkheid verzekerde. De architect is in deze wettelijk belast met het verzamelen van de attesten van alle betrokken partijen op het vergunde bouwproject.

Dat attest is geen loutere formaliteit, maar een noodzakelijke voorwaarde opdat u toestemming kan krijgen om uw werken op te starten.

Verzekeraars – en dus ook uw verzekeraar BA-uitbating – hebben de voorbije maanden hun aanbod samengesteld en zullen in aanloop naar 1 juli 2018 u hun voorstel voorleggen.

Daarbij benadrukken zij de eenvoud waarin het bekomen van een attest mogelijk zal zijn.
Weet echter dat e.e.a. de toets aan de realiteit nog moet doorstaan. Die zal voor een groot aantal projecten vlot verlopen, maar er gaan ongetwijfeld ook projecten zijn die extra aandacht vereisen. Die dus niet “met de druk op de knop” een attest gaan genereren.

Sterker nog. Het staat momenteel niet vast dat het verzekeren via een uitbreiding op uw abonnementspolis voor u de meest interessante werkwijze gaat zijn. Het is immers ook mogelijk om op niveau van het project voor alle deelnemers een dekking (en dus ook attest) te bekomen. Een wijze van verzekeren die de voorkeur van de ontwerpers wegdraagt. Want administratief eenvoudig en efficiënt bij schade.

De hamvraag is natuurlijk welke werkwijze financieel en praktisch interessant gaat zijn.
Hierop is momenteel het antwoord nog niet te bieden. Pas bij het “openen van de markt”, lees na 1 juli 2018, gaat het daadwerkelijke verzekeringsaanbod bekend worden. Momenteel voeren wij intensief overleg met enkele gerenommeerde advocaten en bouwspecialisten teneinde de beste klantgerichte oplossing samen te stellen. Deze studie zal nog enige tijd in beslag nemen, waardoor we aanraden om in afwachting hiervan, het aanbod van de houdende BA verzekeraar te aanvaarden gezien het verplichtende karakter van de wet.

Uiteraard gaan wij u bijstaan in de evaluatie van de wijzigingen die uw verzekeraar zal aanbieden. Wij zullen ze voor u vergelijken met andere verzekeringsoplossingen en -mogelijkheden. Aarzel dan ook niet om bij ontvangst van correspondentie vanwege uw verzekeraar met ons contact op te nemen.

Globaal zal u op SWAEGERS VERZEKERINGEN beroep kunnen doen om deze nieuwe verzekeringsverplichtingen voor de bouwsector feilloos in de praktijk toe te passen.

Dit is echter nog maar het begin van een reeks van aanpassingen en wijzigingen in de wijze waarop in de toekomst bouwprojecten verzekerd en bouwschade geregeld zal worden. SWAEGERS VERZEKERINGEN zal deze ontwikkelingen van nabij volgen, u informeren én begeleiden met het doel bouwconflicten op te lossen.


Meer nieuws