Verzekering gevolgen terreurdaden

dinsdag 29 maart 2016

Graag geven we u de volgende info mee:

De wet van 1 april 2007 voorziet in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten:

  • Alle levensverzekeringen;
  • De ziekteverzekeringen;
  • De verzekeringen tegen arbeidsongevallen;
  • De verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen;
  • De brandverzekering eenvoudige risico’s;
  • De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor in België ingeschreven voertuigen;
  • De verplichte aansprakelijkheidsverzekering ingeval van brand en ontploffing van uitbaters van voor publiek toegankelijke gebouwen

In andere verzekeringen (vb. omnium auto, hulpverlening, rechtsbijstand, bedrijfsschade en “grote risico’s” brand) is de dekking niet verplicht. In dat geval moet de verzekeraar de uitsluiting terrorisme wel expliciet vermelden in de polis.

De vzw TRIP werd enkele jaren geleden opgericht, een initiatief van de Belgische verzekeraars, dat de gevolgen van een terreurdaad moet helpen opvangen. De website heeft een uitgebreide rubriek met antwoorden op veel gestelde vragen.

 

Bron: Nieuwsbericht FVF – 23/03/2016


Meer nieuws