10-jarige aansprakelijkheid

 

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht voor de bouwsector

Tot voor kort was de architect als enige wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor zijn volledige tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid (dus zowel voor schades t.g.v. zijn fout m.b.t. stabiliteitsproblemen als m.b.t. lichte verborgen gebreken). In de praktijk stellen we vast dat veel schades op de enige verplichte verzekerde, met name de architect, worden verhaald.

Volgens een nieuwe wet, gepubliceerd op 9 juni 2017, zijn vanaf 1 juli 2018, naast de architecten, ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht een verzekering af te sluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid verzekert.

Wat is een verzekering 10 jarige aansprakelijkheid?

Als aannemer of architect ben je 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor je bouwwerk. Loopt er binnen die periode iets verkeerd aangaande de stabiliteit of integriteit van het gebouw. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid beschermt je tegen dat risico.

Voor wie?

Voor aannemers, onderaannemers en architecten maar ook voor andere dienstverleners in de bouwsector (zoals bvb studiebureaus).

Projectontwikkelaars worden uitgesloten.

Iedere bouwactor dient een attest per bouwwerf af te leveren waarvoor de controleplicht wettelijk bij de architect werd gelegd in uitbreiding van zijn verantwoordelijkheid.

Voor welke werf?

  • De werken of prestaties betrekking hebben op residentiële bouwprojecten in België, waarvan de bestemming voornamelijk bewoning is.
  • De werken gelinkt zijn aan de gesloten ruwbouw van de woning en dekt de schade die verband houdt met de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid.
  • De tussenkomst van een architect verplicht is. Het gaat om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verplicht is.

 

Van wanneer?

De verzekering moet verplicht worden afgesloten voor werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning definitief werd verleend vanaf 1 juli 2018. De verzekering moet onderschreven worden voor aanvang van de werken.. De verzekeringsplicht begint te lopen bij aanvaarding van de werken gedurende 10 jaar.

Uitsluitingen

  • Esthetische schade
  • Zuivere immateriële schade
  • Franchise van minstens 2.500 euro

 

Ook belangrijk

  • Keuzemogelijkheid : Jaarlijkse polis, een polis per project of een unieke globale verzekering voor een welbepaald bouwwerk voor rekening van alle actoren onderworpen aan de verzekeringsplicht.
  • Voorafgaand aan de aanvang van de werken moet er een verzekeringsattest overhandigd worden aan de bouwheer en aan de architect.