Omzetverzekering

Wordt u als zaakvoerder ziek of heeft u een ongeval, kan u uw eigen inkomsten indekken in een polis gewaarborgd inkomen. Maar blijft u (of uw keyman binnen uw zaak) langdurig afwezig door arbeidsongeschiktheid kan ook uw vennootschap met een inkomstenverlies geconfronteerd worden. De omzetverzekering biedt hiervoor de perfecte oplossing en is dus het gewaarborgd inkomen voor uw vennootschap.

Voor wie is de polis bestemd?

De omzetverzekering wordt afgesloten door een vennootschap, die ook de begunstigde van de uitgekeerde rente is. De zaakvoerder of keyman binnen de vennootschap, die cruciaal is voor de continuïteit van de omzet van de vennootschap, zijn de verzekerden binnen het contract.

Welk bedrag kan verzekerd worden?

De uitkering op jaarbasis bedraagt maximaal 60% van de omzet na aftrek van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, en verminderd met andere verzekeringen van het type gewaarborgd inkomen op het hoofd van de verzekerde zaakvoerder of keyman.

Indien de vennootschap in vereffening gaat als gevolg van de langdurige arbeidsongeschiktheid van de verzekerde, wordt de verzekerde rente omgezet in een kapitaal dat uitbetaald wordt aan de vennootschap.

Omzetverzekering en fiscaliteit

De betaalde premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap. De uitkering van de omzetverzekering wordt aan de vennootschap uitbetaald en dient mee opgenomen te worden in de opbrengsten.