Auto – aanhangwagen

Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft, zij het geparkeerd of al rijdend, moet volgens de wet verplicht een verzekering hebben – dus ook voor uw aanhangwagen moet u een verzekering afsluiten.

Wordt een aanhangwagen altijd beschouwd als een motorrijtuig?
Neen. Vanaf dat uw aanhangwagen een maximaal toegelaten gewicht heeft van 500kg, wordt hij gelijkgesteld met een motorrijtuig. Voor aanhangwagens met een maximaal toegelaten gewicht van minder dan 500kg, moet u dus geen autoverzekering afsluiten.

Hoe moet ik mijn aanhangwagen verzekeren?
Er zijn 2 mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw aanhangwagen verzekerd is:
– Als uw aanhangwagen vasthangt aan uw voertuig, dan is hij mee verzekerd in de verzekering van het trekkend voertuig (eventueel met een bijpremie)
– Als uw aanhangwagen NIET vasthangt aan uw voertuig (hij staat bijvoorbeeeld geparkeerd op straat) eisen sommige verzekeraars dat u een aparte verzekering BA Auto afsluit.

Wat met landbouwaanhangwagens & werfvoertuigen?
Als u een ongeval hebt waarbij dergelijke aanhangwagens betrokken zijn, spreek u best uw familiale verzekering (voor het privéleven) of uw BA Uitbating aan (voor het geval u die voertuigen gebruikt in het kader van uw beroepsleven).

Sommige verzekeraars eisen dat u vooraf een melding maakt van het bestaan van uw aanhangwagen, anders komen zij niet tussen bij een ongeval met diezelfde aanhangwagen. Contacteer best altijd ons als u twijfelt. Als specialist, zijn wij de perfect geplaatste persoon om na te kijken of de waarborgen die u voor uw wagen hebt (bijvoorbeeld een omnium) ook van toepassing zijn op uw aanhangwagen.