De brandverzekering dekt veel meer dan alleen brand

Een woningverzekering, of brandverzekering in de volksmond, gaat om veel meer dan alleen maar een verzekering tegen schade door brand.

Tegen welke gevaren bent u standaard beschermd met een brandverzekering (basisdekkingen):

 • brand, rook-, roetschade
 • blikseminslag, stormschade
 • wateroverlast
 • glasbreuk
 • aanrakingen en aanrijdingen: bijvoorbeeld een auto die tegen uw gevel botst
 • vandalisme
 • lekkages
 • natuurrampen
 • aanslagen en arbeidsconflicten
 • ontploffingen en implosie
 • elektrische risico’s

Wanneer u zelf schade toebrengt aan anderen, komt uw brandverzekering ook intussen: het dekt uw aansprakelijkheden tegenover derden.

Als huurder van een woning, appartement of ander gebouw is het eveneens aan te raden om een brandverzekering te nemen, het geeft u een gerust gevoel en het dekt immers uw aansprakelijkheid in.

 

Welke gevaren zijn verzekerd?

Er zijn drie niveaus van dekkingen:

Basisdekkingen

Dit omvat de gevaren die standaard gedekt zijn door de verzekering

Aanvullende dekkingen

Deze vergoeden niet de schade zelf, maar de (bijkomende) kosten die optreden bij schade.

 • Kosten om te voorkomen dat er nog meer schade zou zijn
 • Kosten om bij dreigend gevaar schade te voorkomen
 • Kosten om uw spullen te bewaren tijdens de herstellingen aan uw woning
 • Sloopkosten en transportkosten van het puin
 • Kosten van de huisvesting wanneer uw woning onbewoonbaar is door een schadegeval
 • De burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door het gebouw veroorzaakt
 • Het “verhaal van derden”, om dat u aansprakelijk kan zijn voor materiële schade bij anderen

Extra dekkingen

Extra dekking die u zelf afsluit, vb. dekking tegen diefstal