Hospitalisatie

Onze gezondheidszorg is niet meer betaalbaar. Dat is logisch: we worden steeds ouder, onder meer dankzij de vooruitgang in de medische wetenschap. We gebruiken met zijn allen veel vaker langdurig dure medische behandeling. De sociale zekerheid kan die extra druk niet aan. En dus … verschuift de factuur naar u.

Patiënten betalen steeds meer

De voorbije vijftien jaar nam het aandeel van patiënten in de totale gezondheidskosten exponentieel toe. Ruim twintig procent van de factuur wordt niet langer betaald door uw bijdragen aan het ziekenfonds. En die som groeit. In 2008 lag de totale privébijdrage van patiënten en verzekeraars op bijna 8,5 miljard euro!

Geen wonder dat ziekenhuisfacturen met stip op één staan bij de incassobureaus.

Bronnen : (1) Cleeren E. (28/10/2016), Supplementen in eenpersoonskamer blijven stijgen, De Tijd. & (2) CM Ziekenhuisbarometer 2016.

Hospitalisatieverzekering is een must

Een hospitalisatieverzekering is al lang geen luxedekking meer. Dat maakt dit eenvoudige cijfervoorbeeldje duidelijk:

Stel dat u een week in het ziekenhuis moet verblijven voor een kankerbehandeling. Een risico dat elk jaar meer dan zestigduizend landgenoten treft. Zonder hospitalisatieverzekering kost zo’n week in een eenpersoonskamer u 6.155 euro. En dan moet u nog aan de eventuele chemotherapie beginnen. Zelfs als u via het ziekenfonds bijkomend verzekerd bent, komt de factuur op ruim drieduizend euro. Met een degelijke hospitalisatieverzekering betaalt u slechts 147 euro.

Swaegers Verzekerngen raadt daarom aan om een goede hospitalisatieverzekering af te sluiten. En zoals steeds is ook hier uw persoonlijke situatie bepalend voor ons advies:

  • AG CARE indien u steeds het comfort van een éénpersoonskamer wenst,
  • DKV Hospi Flexi indien u de kamerkeuze laat afhangen van uw ingreep.

Hebt u wél al een polis via een werkgever ? Zorg er dan zelf voor dat dit geen vergiftigd geschenk blijkt!