IPT

Naast de VAPZ kan de onderneming ook aan pensioenopbouw doen voor de zaakvoerder. Dit zal gebeuren via de ‘Individuele PensioenToezegging’, IPT. Het verschil is dat de onderneming de verzekeringsnemer is en dat de zaakvoerder de begunstigde is. Zo ontstaat er een zeer interessant fiscaal voordeel voor de onderneming.

 

Wie kan de polis afsluiten?

Elke bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap heeft recht op een individuele pensioentoezegging. Het zal de vennootschap zijn die het contract aangaat, met de zaakvoerder als verzekerde.

Wat zijn de voordelen van uw IPT?

Pensioenopbouw

In eerste instantie is dit nog steeds het belangrijkste. Het zal de zelfstandige de mogelijkheid bieden om via zijn vennootschap een aanvullend pensioen op te bouwen.  De premies worden dan ook betaald door de vennootschap en niet met privé gelden. U kan jaarlijks, maandelijks of per trimester sparen. Zo ben u steeds vrij uw eigen spaarritme te kiezen.

Fiscaal Voordeel

Aangezien de premies betaald worden door de vennootschap, het fiscale voordeel zich hier bevinden. Het is de vennootschap die de premies mag aftrekken van de beroepskost in het kader van de vennootschapsbelasting. De fiscale tarieven liggen lager dan die van de personenbelasting, maar het blijft nog steeds een mooie bonus.

Gespaard Bedrag

In principe mag u zelf de premies bepalen. Alleen legt de fiscus wel bepaalde regels op. Ze heeft als beperking de 80% regel in het leven geroepen. Het komt er op neer dat je bij pensionering niet meer dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging mag krijgen. Zoals je aanvoelt is het geen sinecure om dit zelf te berekenen. Daarom staan we u graag met raad en daad bij.

De IPT heeft nog als extra voordeel dat de jaren dat er niet gespaard is geweest ingehaald mogen worden. Dit doen we aan de hand van een koopsom (‘backservice’). Deze wordt bepaald aan de hand van uw loopbaan.

Aanvullende waarborgen

Het is steeds mogelijk uw pensioenplan uit te breiden met extra waarborgen. Deze kunnen een indekking zijn voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het geeft u een goedkoper tarief en de premies zijn aftrekbaar als beroepskost. Zo scoort u tweemaal.