Logopedist

Vanaf activiteitjaar 2016* hebben logopedisten recht op een RIZIV-toelage op voorwaarde dat zij een minimale beroepsactiviteit uitoefenen. Twee activiteitdrempels, uitgedrukt in R-prestaties of R-waarden, werden vastgelegd om het bedrag van de sociale voordelen te bepalen. De voordelen zouden toegekend worden aan alle logopedisten (zowel zelfstandigen en loontrekkenden).

*Onder voorbehoud van goedkeuring KB.

minder dan 900 verstrekkingen op
minder dan 15.750 R-waarden op jaarbasis
0 euro
tussen 900 en 1.999 verstrekkingen of
tussen 15.750 en 34.999 R-waarden op jaarbasis
1.200 euro
tussen 2.000 en 4.000 verstrekkingen of
tussen 35.000 en 70.000 R-waarden op jaarbasis
2.475 euro
meer dan 4.000 verstrekkingen of
meer dan 70.000 R-waarden op jaarbasis
0 euro