Rechtsbijstand

Wanneer er conflicten zijn, laat u zich liefst verdedigen door specialisten ter zake – maar de erelonen van advocaten lopen vaak hoog op. Met een rechtsbijstandsverzekering moet u zich in elk geval geen zorgen maken over de juridische kosten.
Maar veel meer dan dat – nog vóór er een advocaat aan te pas komt, geeft uw rechtsbijstandsverzekeraar u een meerwaarde door advies te geven en u bij te staan bij conflicten.

Een rechtsbijstandsverzekeraar zorgt in hoofdzaak voor 3 dingen:

  • de juridische verdediging van uw belangen
  • de terugbetaling van de advocaatkosten, deurwaarderskosten, … (wanneer u in recht bent)
  • het aanstellen van medische experten bij fysieke letsels

Om belangenconflicten te vermijden, is het aan te raden een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten bij een onafhankelijke verzekeraar. Zo bent u gerust dat uw belangen eerlijk worden verdedigd want een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar is geen betrokken partij in uw schadegeval. Ook wanneer er een ongeval gebeurt met een buitenlandse betrokkene, iets wat steeds vaker voorkomt, mag u er zeker van zijn dat uw rechtsbijstandsverzekeraar alles tot in de puntjes zal uitzoeken om voor u schadevergoeding te bekomen.

1. Uw eigen verzekeraar kan ook uw tegenpartij zijn

Volgens uw polis hebt u recht op een gratis advocaat, die betaald wordt door de verzekeringsmaatschappij. Dat is uitstekend als uw tegenpartij de bestuurder van een andere wagen is, of het een derde is die u schade heeft berokkend.

Maar wat doet u als uw eigen verzekeraar uw tegenpartij wordt en u het niet eens bent met het expertiseverslag of met diens begroting? Of met hun kijk op de aansprakelijkheidsvraag? Hoe zeker bent u dan dat uw advocaat écht onafhankelijk is en voor ù werkt? Hij wordt tenslotte door de tegenpartij (uw verzekeraar) betaald …

 

2. Uw verzekerd kapitaal moet hoog genoeg zijn

De meeste brand-, auto- of aansprakelijkheidsverzekeringen met een clausule voor rechtsbijstand, leggen forse beperkingen op het verzekerde bedrag. Dat wil zeggen dat u wel recht hebt op een advocaat, maar dat die nauwelijks prestaties voor u kan leveren. Zeker in complexe dossiers is dat onaanvaardbaar.

 

3. Wat met uw andere conflicten?

Heel wat juridische conflicten kunnen ontstaan buiten de context van een specifieke polis: strafzaken, contractuele geschillen, erfenisdisputen, fiscale en administratieve geschillen, conflicten met betrekking tot vruchtgebruikconstructies of arbeidscontracten, … In al die dossiers is de nood aan bijstand van een ervaren en deskundige advocaat erg hoog. Maar die advocaten kosten ook veel geld.

 

4. Wat indien u een akkoord wenst te bekomen zonder rechtbank?

Uw rechtsbijstandsverzekering omvat ook een luik pre-juridische bijstand. Dat geeft u recht op bijstand door gespecialiseerde juristen, laat u toe een minnelijke expertise te organiseren of documenten te vertalen, … allemaal om een procedureslag te vermijden. Ook die kosten lopen anders snel hoog op.

Swaegers adviseert

Een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar kan rekenen op een team juristen die uw dossier onderzoeken en u advies geven. Of u nu in uw recht bent of niet, een rechtsbijstandsverzekeraar zal er in samenwerking met ons voor zorgen dat een schadegeval vlot wordt afgehandeld.

Voor zelfstandigen & firma’s zorgen wij voor een rechtsbijstand op maat. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet, … kortom, de noden van uw bedrijf, stellen wij een rechtsbijstandspolis samen die u een optimale beveiliging biedt.

Bij Swaegers raden wij u een rechtsbijstandverzekering aan van Euromex, LAR of DAS.