Tak 23

Een tak 23-verzekering is een levensverzekering die een grotere risico inhoudt dan een tak 21-verzekering – maar een groter risico betekent vaak ook een mogelijk hogere rendement.

De premies die u betaalt in functie van deze verzekering komen bij uw verzekeraar terecht in interne beleggingsfondsen. Het geld wordt in feite beheerd door uw verzekeraar, die op zijn beurt het geld gaat beleggen in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties, etc. U kan wel op voorhand laten vastleggen in uw contract welke strategie de verzekeraar bij het beleggen moet volgen.

Net zoals bij een tak 21-verzekering, kan u zelf kiezen of u een eenmalige premie betaalt of op regelmatige momenten, of u een vaste looptijd wil of niet, etc. Bij het beslissen welke verzekering u wil, bespreekt best met ons welke opties u heeft. Wij kunnen u met onze expertise bijstaan en adviseren over de risico’s en de dekkingen.