Tandarts

Hoe hoog is de bijdrage?

Hier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen volledige of gedeeltelijke conventionering.
Hierbij het bedrag voorgesteld voor 2017:

   Volledig – of gedeeltelijk geconventioneerd 2.309,75 euro

 

Hoe dient u de bijdrage aan te vragen?

Als tandarts wordt u standaard beschouwd als volledig geconventioneerd. Wanneer het akkoord is gepubliceerd in het Belgisch staatsblad, krijgt u hiervan een kopie. Als u het akkoord geheel of gedeeltelijk wenst te weigeren hebt u hiervoor 30 dagen na publicatie de tijd.

Als u het aanvaard krijgt u van de verzekeringsmaatschappij een aanvraagformulier. Dit formulier moet voor 30 juni ingevuld opgestuurd worden aan de verzekeraar. De sociale voordelen worden voor 15 januari van het volgende jaar in uw contract gestort.