Transport VRD – CMR

De transportverzekering “Vervoer voor derden” (VRD) dient ertoe om uw aansprakelijkheid voor schade te dekken vanaf het moment dat u de goederen in ontvangst neem totdat u ze aflevert. Om zo’n verzekering af te sluiten moet u wel het beroep “vervoer van goederen” uitoefenen.

De aansprakelijkheid wordt geregeld door het C.M.R.-verdrag op internationaal gebied, hetwelk dan ook de basisdekking uitmaakt van een transportpolis.
Ook de bergingskosten na schade zijn door de transportverzekering gedekt.

Voor is deze verzekering bestemd?

Transportbedrijven die voor derden goederen over de weg vervoeren.

 

Wat is er verzekerd?

De verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor:

  • het verlies en de beschadiging van de vervoerde goederen;
  • de diefstal van de vervoerde goederen tijdens het transport;
  • het vrijwillig of gedwongen oponthoud mits de nodige beschermingsmaatregelen.

Slechts in bepaalde gevallen kan de beroepsvervoerder zich immers van zijn aansprakelijkheid ontdoen.
De vervoerder zal zelf het bewijs moeten leveren dat:

  • De schade is ontstaan door schuld van de rechthebbende zelf.
  • De schade of vertraging is ontstaan buiten de wil van de vervoerder en dewelke hij niet heeft kunnen vermijden.
  • Er schade is ontstaan door het eigen gebrek van de goederen zelf.

In de andere gevallen blijft de vervoerder aansprakelijk, ook als het hij vervoer laat uitvoeren door onderaannemers!

 

De premie

De premie is een forfaitair bedrag dat op basis van risico factoren wordt bepaald en dit per voertuig.

Risicofactoren zijn vb.:

  • Aard van verzekerde goederen
  • Naar of vanuit welke landen er wordt vervoerd

 

Maatwerk

Een CMR-polis is maatwerk en hangt af van uw specifieke behoeften.