VAPZ – RIZIV

Als geconvectioneerd zorgverlener kan u uw jaarlijkse toelage van het RIZIV gebruiken voor een contract gewaarborgd inkomen en/of sociaal VAPZ (hierna VAPZ-RIZIV).

Zo bouwt u een mooi aanvullend pensioenkapitaal op en/of beschermt u uzelf tegen inkomstenverlies na een ongeval of ziekte. Bovendien betaalt u zelf geen premies voor die bescherming, dat doet het RIZIV in uw plaats.

Waarom hebt u recht op een RIZIV-toelage?

De bedoeling is natuurlijk om geconventioneerd werken aan te moedigen. Met een stijgende zorgfactuur is onze maatschappij niet gebaat. Daarom krijgen zorgverstrekkers, die zich verbinden volgens de barema’s te werken een extra stimulans. Deze stimulans gebruikt u om een noodzakelijk aanvullend pensioen op te bouwen. Ook een tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid is voorzien. Zo kan u, uzelf en uw naaste familie beschermen tegen inkomensverlies.

Welke voordelen kan u genieten?

Zoals reeds gezegd kan u de RIZIV-toelage gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen, maar ook een gewaarborgd inkomen. De contracten voorzien tevens een kapitaal bij overlijden. Uw dotatie wordt vervolgens uitbetaald in een lopend contract gewaarborgd inkomen of RIZIV-VAP(Z).

We zien echter grote verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen. Hiervoor hebben we de markt grondig vergeleken, zodat we u kunnen bijstaan met duidelijk advies.

Wie heeft recht op een RIZIV-toelage?

Niet alle medische en paramedische beroepen hebben recht op de RIZIV-dotatie. We zien echter stilaan een toevoeging van beroepscategorieën, wat we natuurlijk alleen maar kunnen toejuichen. De voorwaarde is altijd of u voldoende hebt gewerkt conform wat omschreven is in de RIZIV-conventie. Wij maakten alvast een oplijsting per categorie aan welke voorwaarden er moet voldaan zijn, wat de aanvraag procedure is en over welke bedragen we spreken.

Enkel de toelagen voor artsen zijn al bekend voor 2016. Wanneer u de evolutie bekijkt over deze vijf jaar (2012-2016), bijvoorbeeld de toelage voor een volledig geconventioneerde arts zal u merken dat deze met meer dan 5% gestegen is en die van een gedeeltelijk geconventioneerde arts met 4%.

Mogelijkheden met de RIZIV-toelage

U kan de RIVIZ-toelage enkel gebruiken voor onderstaande zaken:

  • de opbouw van een extralegaal pensioen (het VAPZ-RIZIV);
  • een overlijdensverzekering;
  • een verzekering gewaarborgd inkomen.