VAPZ

Wenst u als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen? Dan is de meest interessante formule het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’, verkort het VAPZ.

We onderscheiden 2 soorten: het gewone VAPZ en het Sociaal VAPZ.

Hiermee bouwt u niet enkel een pensioen op, maar beschermt u ook uw nabestaanden tegen het risico van een vroegtijdig overlijden. Arbeidsongeschiktheid kan u eveneens in deze polis indekken.

Wie kan de polis afsluiten?

  • De zelfstandige in hoofdberoep
  • De zelfstandige in bijberoep (met sociale bijdragen zoals in hoofdberoep)
  • De meewerkende echtgeno(o)t(e) met volledig statuut

De voordelen van het gewone VAPZ

Pensioenopbouw

U kan jaarlijks, maandelijks of per trimester een som opzij zetten. Hierdoor wordt er tegen de pensioenleeftijd een mooi kapitaal gevormd.

Fiscaal voordeel

Jaarlijks kan u de gestorte premies fiscaal in mindering brengen. U mag de premies aftrekken van uw belastbaar inkomen, waar ook de sociale zekerheid op berekend wordt. Hierdoor dalen deze ook. Door deze voordelen loopt uw fiscale optimalisatie in de personenbelasting op tot een mooie 65%.

Gespaard bedrag

In principe kiest u zelf uw VAPZ-premie. Het kan gaan van een minimum van 100 euro per maand tot het wettelijk geïndexeerd maximum van 3.127,24 euro per jaar (voor 2017). Wij hebben de tools en kennis om samen met u te zien wat ideaal is.

Aanvullende waarborgen

Het is steeds mogelijk uw pensioenplan uit te breiden met extra waarborgen. Deze kunnen een indekking zijn voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het geeft u een goedkoper tarief en de premies zijn aftrekbaar als beroepskost. Zo scoort u tweemaal.

Het Sociaal VAPZ versus de gewone VAPZ

Bent u loontrekkende arts, kinesist, apotheker, tandarts en ontvangt u een RIZIV bijdrage, dan komt u in aanmerking voor het sociaal VAPZ.

  • Het fiscale voordeel ligt 15% hoger, dit omdat u 15% meer premie mag storten in het sociaal VAPZ.
  • Op het einde van de rit zal u meer pensioenkapitaal hebben opgebouwd. U mag meer sparen en er gaat slecht 10% van de premie naar de bijkomende solidariteitswaarborgen.
  • Er zijn extra solidariteitswaarborgen bij een sociaal VAPZ, deze verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij.

Het is belangrijk de correcte verzekeraar te kiezen zodat u zeker niet in de kou blijft staan.