Verzekering vaste kosten

In geval van arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) biedt de verzekering “Gewaarborgd inkomen” u een inkomensgarantie. Hierdoor kunnen de vaste kosten van uw zaak zwaar beginnen doorwegen, aangezien die kosten gewoon blijven doorlopen. De verzekering vaste kosten biedt hiervoor de perfecte oplossing.

Voor wie is deze verzekering bestemd?

De verzekering “Vaste Kosten” richt zich tot de zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep, met of zonder vennootschap werkt. Bent u zelfstandige zonder vennootschap sluit u de verzekering af op uw persoonlijke naam.

Welk bedrag kan verzekerd worden?

De uitkering op jaarbasis bedraagt maximaal 80% van de vaste kosten en wordt slechts beperkt in tijd uitgekeerd (meestal maximaal gedurende 2 jaar).

Om uw zaak volledig te beschermen tegen uw arbeidsongeschiktheid, kunt u bijkomend een omzetverzekering afsluiten.

Verzekering vaste kosten en fiscaliteit

Afgesloten door uw vennootschap: de premie is voor 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Afgesloten door u als natuurlijk persoon: de premie is voor 100% aftrekbaar van uw beroepsinkomsten. De uitkeringen gelden als vervangingsinkomen, waardoor ze eventueel belast worden tegen een lagere aanslagvoet.