Zelfstandige verpleegkundige

Vanaf activiteitjaar 2016* hebben zelfstandig verpleegkundigen recht op een RIZIV-toelage op voorwaarde dat zij tijdens dat dienstjaar voldoen aan onderstaande voorwaarden:

*Onder voorbehoud van goedkeuring KB.

zelfstandige in hoofberoep zijn tijdens het volledige dienstjaar

minimaal 33.000 euro en niet meer dan 150.000 euro aan terugbetalingen door het RIZIV aan de zorgbehoevende gegenereerd hebben

500 euro